KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Materiały szkoleniowe

Materiały obligatoryjne dla uczestników Kursu Etap I

Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych, dr inż. Tadeusz Klimek, wyd. Fundacja BOMIS, 2020 r.   

Przykłady z praktyki rzeczoznawczej szacowania wartości i dokumentowania stanu środków i megaukładów technicznych, dr inż. Tadeusz Klimek, wyd. Fundacja BOMIS, 2021 r.  
-       Standard BOMIS-u, Komentarz do Standardu, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego, dr inż. Tadeusz Klimek - plik elektroniczny lub do pobrania: www.fundacja.bomis.pl,      
-       Skrypty tematyczne i opracowania autorskie Wykładowców – forma elektroniczna,

Materiały obligatoryjne dla uczestników Kursu Etapu II

Trzy wybrane ZESZYTY BOMIS-u - wersja elektroniczna. Zamówienia: www.fundacja.bomis.pl

 

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych