KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Materiały szkoleniowe

Materiały obligatoryjne dla uczestników Kursu Etap I

Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych, dr inż. Tadeusz Klimek, wyd. Fundacja BOMIS, 2020 r.   

Przykłady z praktyki rzeczoznawczej szacowania wartości i dokumentowania stanu środków i megaukładów technicznych, dr inż. Tadeusz Klimek, wyd. Fundacja BOMIS, 2021 r.  

Powyższe publikacje można zakupić w specjalnej ofercie cenowej: W pakiecie oszczędzasz!  poprzez złożenie zamówienia na stronie wydawcy - Fundacji BOMIS www.fundacja.bomis.pl

 Materiały zapewniane i dostarczane uczestnikom Kursu – Etap I przez Organizatora
-       Podstaw ekonomii i finansów w pracy rzeczoznawcy wyceniającego, Andrzej Półkoszek - plik elektroniczny,
-       Standard BOMIS-u, Komentarz do Standardu, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego, dr inż. Tadeusz Klimek - plik elektroniczny lub do pobrania: www.fundacja.bomis.pl,      
-       Słownik terminologiczny wyceny maszyn, dr inż. Tadeusz Klimek, BOMIS, 1999 r. - książka wysyłana uczestnikom po rozpoczęci kursu,
-       Skrypty tematyczne i opracowania autorskie Wykładowców – forma elektroniczna,
-       BOMISułki - kapsułki wiedzy przygotowane przez Wykładowców - forma elektroniczna.

 

Materiały obligatoryjne dla uczestniku Etapu II

Trzy wybrane ZESZYTY BOMIS-u - wersja elektroniczna. Zamówienia: www.fundacja.bomis.pl

 

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych