KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Program kursu

ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU

ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych