KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

EGZAMIN 2022

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 22-06-2023

Regulamin egzaminacyjny 2022

Regulamin egzaminacyjny 2023 - w przygotowaniu. 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych