KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

EGZAMIN 2022

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 23-06-2022

Regulamin egzaminacyjny 2022

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych