KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

EGZAMIN 2024

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 26-06-2025

Regulamin egzaminacyjny 2025 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych