KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Maszyny, urządzenia, wymogi formalne przed eksploatacją

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 09-11-2023

Copyright by BOMIS® &  Rafał Jabłoński. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia


1. Jakim przepisom podlegają maszyny, urządzenia, linie produkcyjne nowe i używane na terenie UE? Wymagania zasadnicze czy minimalne? Pojęcie maszyna oraz maszyna nieukończona.

2. Jakie wymagania zasadnicze wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE muszą zostać spełnione przez  producenta/dystrybutora/importera przed przekazaniem środka technicznego do eksploatacji przez użytkownika?

3. Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności WE a deklaracja włączenia  – różnice.

4. Szczegółowe omówienie dokumentu deklaracji zgodności WE; błędy spotykane w deklaracji zgodności na przykładach z praktyki zawodowej.

5. Przykłady z rynku polskiego zaniedbań lub błędów popełnianych przez dostawców środków technicznych (producentów, importerów, dystrybutorów).  

6. Jakie są obowiązki i odpowiedzialność dostawcy (producenta, dystrybutora, importera) maszyny, urządzenia lub linii produkcyjnej wobec kupującego, użytkownika – konsekwencje prawne.

7. Równoczesne zastosowanie różnych aktów prawnych w odniesieniu do jednego obiektu:

- 2014/30/UE, kompatybilność elektromagnetyczna EMC (Electromagnetic Compatibility)

(data wejścia w życie: 20.04.2016r.),

- 2014/35/WE, graniczne wartości (niskie) napięcie LVD (Low Voltage Directive) (data wejścia w życie: 20.04.2016r.),

- 2014/29/WE, proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD (Simple Pressure Vessels Directive)(data wejścia w życie: 20.04.2016r.)

8. Konsultacje indywidualne i podsumowanie przeprowadzonego szkolenia.
 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00. 

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych