KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Szacowanie wartości maszyn na potrzeby postępowań komorniczych, windykacyjnych, przy sprzedaży w warunkach wymuszonych

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 22-02-2024

Szkolenie prowadzi

Mateusz Andrzejak

 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00. 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych