KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Patrzeć i widzieć, czyli kanon pracy rzeczoznawcy

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 23-11-2023

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00.

 Copyright by BOMIS. All rights reserved.
 

 1.    Jak klienci formułują zapytania o usługi rzeczoznawcze? Przykłady z praktyki rzeczoznawczej BOMIS-u. 
a.   klienci indywidualni;
b.   instytucje finansujące;
c.   korporacje z udziałem Skarbu Państwa;
d.   organy sądowe i ścigania.

2.    Jaki nadać kształt ofercie na usługę rzeczoznawczą wobec 
-      braków informacyjnych ze strony adresata oferty;
-      zastrzeżeń formalnych wynikających z umów NDA lub innych ograniczeń prawnych; 
-      nieplanowanych ograniczeń wynikających np. z tzw. "siły wyższej".
 
3.    Jak poprawnie sformalizować zamówienie usługi, by można ją było zrealizować zgodnie w założeniami ofertowymi oraz uzyskać zapłatę za wykonaną pracę, bez względu na jej rezultat?

4.    Jak przygotować klienta na wizytę rzeczoznawcy lub zespołu rzeczoznawców  w miejscu przeprowadzenia oględzin?  
Wymogi wynikające z Standardu BOMIS-u i Zasad Etycznych Rzeczoznawcy Wyceniającego BOMIS-u;
Wymogi wewnętrze organizacji klienta.

5. Przebieg wizyty/wizji lokalnej/ oględzin rzeczoznawczych.

6. Zasady sporządzania dokumentacji zdjęciowej. 

6. Zasada "no tutch" - w pracy rzeczoznawcy.
  
7. Współpraca z autoryzowanymi serwisami.

8.  Wyceny, opinie, "ekspertyzy" i doradztwo rzeczoznawcze.

9. Zasady pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych - analiza rynku.

10.  Zasady dokumentowania źródeł informacji   
 
 

Szkolenie prowadzą

Marzena Raźniewska-Półkoszek i Mateusz Andrzejak 

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych