KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 06-04-2023

Spotkanie w Komisją Egzaminacyjną, mające na celu doprecyzowanie zasad i kryteriów oceny poprawności samodzielnie przeprowadzanych przez kandydatów oszacowań. 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych