KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Spotkanie z Komisją Egzaminacyjną

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 20-04-2023

Spotkanie z komisją egzaminacyjną. Kandydat może uzyskać informację zwrotną na temat przeprowadzonego samodzielnie pierwszego oszacowania wartości. 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych