KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Warsztaty poprawności metodologicznej raportów z oszacowania wartości środków i megaukładów technicznych - część I

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 07-03-2024

Copyright by BOMIS®. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 

1. Zasady kardynalne wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
2. Wybrane zasady postępowania profesjonalnego i etycznego rzeczoznawców wyceniających środki techniczne (kodeksu) 
o kluczowym znaczeniu dla poprawności wyceny.
3. Szczegółowe zasady poprawnego szacowania wartości w świetle wybranych kryteriów poprawnościowych.
4. Rekomendowanie wyników oszacowania wartości środków i megaukładów technicznych.
5. Typowe błędy metodologiczne wycen wartości.
6. Przykłady poprawnych oszacowań wartości środków i megaukładów technicznych sporządzonych w podejściu kosztowym i porównawczym; przykłady wycen błędnych.
7. Ćwiczenia z wykorzystnaniem internetu usamodzielniające uczestników w przygotowywaniu wycen.

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00.

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych