KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Warsztaty poprawności metodologicznej raportów z oszacowania wartości środków i megaukładów technicznych - cześć II

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 24-03-2022

Zakres tematyczny programu szkolenia 


1. Właściwy dobór metody wyceny w zależności od liczności zbioru danych z rynku.
2. Analiza błędów w nadsyłanych raportach przyszłych uczestników egzaminu.
3. Przykładowe pytania, które stawiane są na egzaminie ustnym i ich interpretacja oraz dyskusja. 
4. Omówienie trudniejszych przypadków korekt, m.in. w metodzie porównania parami (korekta czysta ze względu na różnice wieku i korekty zbiorcze);
5. Odpowiedzi na indywidualne pytania kandydatów do egzaminu.
 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

Autor szkolenia i wykładowca - dr inż. Tadeusz Klimek - autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków i megaukładów technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.dr inż Tadeusz Klimek

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych