KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Warsztaty poprawności metodologicznej raportów z oszacowania wartości środków i megaukładów technicznych - cześć II

Kategoria: ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE
Data: 21-03-2024

Zakres tematyczny programu szkolenia 


1. Właściwy dobór metody wyceny w zależności od liczności zbioru danych z rynku.
2. Analiza błędów w nadsyłanych raportach przyszłych uczestników egzaminu.
3. Przykładowe pytania, które stawiane są na egzaminie ustnym i ich interpretacja oraz dyskusja. 
4. Omówienie trudniejszych przypadków korekt, m.in. w metodzie porównania parami (korekta czysta ze względu na różnice wieku i korekty zbiorcze);
5. Odpowiedzi na indywidualne pytania kandydatów do egzaminu.
 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00. 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych