KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Sporządzanie opinii o maszynach na potrzeby sądu, prokuratury i policji

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 25-01-2024

Copyright by BOMIS®. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 

1. Wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń oparta na zweryfikowanym w praktyce rzeczoznawczej Standardzie BOMIS®-u "Wycena wartości środków i megaukładów technicznych".

2. Cechy wspólne przy wykonywaniu opinii:

- środka technicznego często nie można udostępnić biegłemu;

- środek techniczny nie został zidentyfikowany;

- wykonano kilka różnych opinii i/lub wycen wartości;

- w aktach sprawy znajdują się fikcyjne i/lub zmistyfikowane dane;

- udostępnione opinie zawierają elementy fałszu intelektualnego;

- konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień po wykonaniu opinii.

3. Konieczność:

- uszczegółowienia zasadniczych dla treści opinii pojęć i ich znaczeń;

- rozszczepienie pytań złożonych na pytania składowe;

- zamieszczenie relatywnie dużej liczby załączników.

4. Znaczenie rozpoznania stanu technicznego dla treści i wniosków opinii biegłego.

5. Błędy w opiniach biegłych.

6. Weryfikacja wiedzy specjalnej rzeczoznawcy lub biegłego, wyceniającego środki 
i megaukłady techniczne.

7. Błędy w pytaniach i zadaniach formułowanych przez sądy.

8. Znaczenie Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®-u dla potrzeb oceny poprawności opinii biegłych wyceniających środki 
i megaukłady techniczne.

 

Szkolenie prowadzą

Mateusz Andrzejak i Marzena Raźniewska-Półkoszek 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych