KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Sporządzanie opinii na potrzeby sądu, prokuratury i policji

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 12-01-2023

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 


1. Wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń oparta na zweryfikowanym w praktyce rzeczoznawczej Standardzie BOMIS®-u "Wycena wartości środków i megaukładów technicznych".

2. Cechy wspólne przy wykonywaniu opinii:

- środka technicznego często nie można udostępnić biegłemu;

- środek techniczny nie został zidentyfikowany;

- wykonano kilka różnych opinii i/lub wycen wartości;

- w aktach sprawy znajdują się fikcyjne i/lub zmistyfikowane dane;

- udostępnione opinie zawierają elementy fałszu intelektualnego;

- konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień po wykonaniu opinii.

3. Konieczność:

- uszczegółowienia zasadniczych dla treści opinii pojęć i ich znaczeń;

- rozszczepienie pytań złożonych na pytania składowe;

- zamieszczenie relatywnie dużej liczby załączników.

4. Znaczenie rozpoznania stanu technicznego dla treści i wniosków opinii biegłego.

5. Błędy w opiniach biegłych.

6. Weryfikacja wiedzy specjalnej rzeczoznawcy lub biegłego, wyceniającego środki 
i megaukłady techniczne.

7. Błędy w pytaniach i zadaniach formułowanych przez sądy.

8. Znaczenie Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®-u dla potrzeb oceny poprawności opinii biegłych wyceniających środki 
i megaukłady techniczne.

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych