KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Wycena pojazdów specjalistycznych i nietypowych

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 23-02-2023

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 

Typowe zagadnienia dotyczące oszacowań wartości pojazdów specjalistycznych i nietypowych
1.    Identyfikacja przedmiotu oszacowania wartości na podstawie dokumentów
2.    Atrybuty wartości pojazdów
3.    Rodzaje wymaganych dokumentów dla różnych pojazdów 
4.    Oględziny pojazdów i ich próby ruchowe
5.    Uwarunkowania wyboru sposobu oszacowania wartości
6.    Profesjonalne programy do szacowania wartości pojazdów i ich przydatność na potrzeby wyceny wartości pojazdów specjalistycznych i nietypowych
7.    Typowe trudności przy szacowaniu wartości pojazdów specjalistycznych i nietypowych.

B.   Zbór przykładów praktycznych do przedstawienia w czasie zajęć
1.    Autocysterna paliwowa - oszacowanie metodami: addytywnego porównania pośredniego i uśrednienia skorygowanego
2.    Bankowóz - specyfikacja wyposażenia i informacje od wykonawcy zabudowy
3.    Żuraw na podwoziu samochodowym - oszacowanie wartości hipotetyczne
4.    Naczepa do ciekłego tlenu - oszacowanie wartości przed szkodą
5.    Podnośnik koszowy na podwoziu samochodowym - oszacowanie w wyniku oględzin
6.    Podnośnik koszowy na podwoziu samochodowym- oszacowanie na podstawie danych z fotografii
7.    Pompogruszka - oszacowanie trendu zabudowy
8.    Quad- oszacowanie wartości z kwalifikacja rodzaju pojazdu
9.    Pięcioosiowy samochód ciężarowy - mistyfikacja w ocenie udostępnione; odstępstwo od warunków technicznych.

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych