KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Rzeczoznawca ds. maszyn jako członek zespołu wyceniającego wszystkie aktywa przedsiębiorstwa

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 11-01-2024

Copyright by BOMIS® &  Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

Szkolenie prowadzi Andrzej Półkoszek

Andrzej Półkoszek  - konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Ostatnia publikacja w Rzeczpospolitej: 17.08.2021 r. pt. Czy wynalazek ma wartość rynkową?

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00.

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych