KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Rzeczoznawca ds. maszyn jako członek zespołu wyceniającego wszystkie aktywa przedsiębiorstwa

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 22-02-2024

Copyright by BOMIS® &  Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia wkrótce 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00.

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych