KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Specyfika szacowania wartości aparatury medycznej i urządzeń stosowanych w medycynie estetycznej

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 07-12-2023

Copyright by BOMIS® &  Wojciech Gruchoła. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 

1.  Przegląd wymagań, jakie musi spełniać aparatura medyczna oraz urządzenia stosowane w medycynie estetycznej.          Wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów medycznych.
·      Rozporządzenie MDR obowiązujące od 26 maja 2021 roku
·      Ustawa o wyrobach medycznych oraz akty wykonawcze –  Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące wyrobów medycznych.
Pytanie sprawdzające albo  zagadka dla grupy.

2. Rzut oka na rynek aparatury medycznej w Polsce. Oszacowanie potencjalnego rynku usług rzeczoznawczych w zakresie wyceny wartości aparatury medycznej. Szacowanie wartości rynkowych aparatury medycznej w podejściach porównawczych a nie kosztowych.
Pytanie sprawdzające albo zagadka dla grupy.

3.  Oszacowanie wartości urządzeń medycznych na przykładzie wyceny wartości rynkowej używanego tomografu komputerowego 16 warstwowego.
·      Czynności konieczne do wykonania przed złożeniem oferty na realizację wyceny.
·      Czynności do wykonania oraz konieczne ustalenia, których należy dokonać podczas oględzin TK,
Oględziny krok po kroku (na konkretnym przykładzie).

4.  Oszacowanie wartości urządzeń medycznych na przykładzie tomografu komputerowego 16 warstwowego (ciąg dalszy):
·      Ustalenia dotyczące kosztu zastąpienia nowego TK,
·      Analiza rynku wtórnego używanych TK 16 warstwowych,
·      Atrybuty mające wpływ na wartość rynkową używanych TK,
·      Oszacowanie wartości podzespołów mających istotny wpływ na wartość TK,
·      Oszacowanie wartości TK
·      Raport z wyceny

5. Przykład niewłaściwego oszacowania wartości rynkowej tomografu komputerowego (!)
Pytanie sprawdzające albo zagadka dla grupy.

6. Problemy z oszacowaniem wartości urządzeń z obszaru medycyny estetycznej.

7. Problemy z oszacowaniem wartości aparatury laboratoryjnej.

8. Omówienie pytań sprawdzających i zagadek dla grupy. Dyskusja, sesja pytań.

 

Organizacja pracy

Ramy czasowe szkolenia: 10.00 do 15.30 lub 16.00 w zależności od liczby pytań i intensywności dyskusji uczestników szkolenia. Przerwy 10 minutowe i jedna 30 minutowa ustalane będą w bezpośredniej interakcji z wykładowcą.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych