KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Wyceny na potrzeby banków i firm leasingowych

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 16-12-2021

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 


A. Wycena wartości środków i megaukładów technicznych na potrzeby banków i towarzystw leasingowych.

1. Rodzaje środków technicznych podlegających najczęściej kredytowaniu i transakcjom w trybie leasingu.

2. Cechy wspólne obiektów przewłaszczonych i poleasingowych.

3. Identyfikacja przedmiotu wyceny, konieczność inwentaryzacji.

4. Oględziny środków technicznych w celu oceny stanu technicznego.

5. Analiza rynków: pierwotnego i wtórnego.

6. Katalogowe notowania bazowych wartości rynkowych.

7. Wycena w podejściu kosztowym i porównawczym różnymi metodami.

8. Różnica pomiędzy wartością dla kontynuacji działania i wartością likwidacyjną.

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 9.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

Autor szkolenia i wykładowca - dr inż. Tadeusz Klimek - autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków i megaukładów technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.dr inż Tadeusz Klimek

Współprowadzący szkolenie - Bartłomiej Wiatrowski - ekspert ds. wycen w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym PKO Leasing S.A., absolwent kursu BOMIS-u z uprawnieniami BOMIS-u od 2019 roku. 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych