KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Oceny i wyceny maszyn jako zabezpieczeń finansowania bankowego, w tym poprzez leasing

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 14-12-2023

Copyright by BOMIS® . All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 


A. Wycena wartości środków i megaukładów technicznych na potrzeby banków i towarzystw leasingowych.

1. Rodzaje środków technicznych podlegających najczęściej kredytowaniu i transakcjom w trybie leasingu.

2. Cechy wspólne obiektów przewłaszczonych i poleasingowych.

3. Identyfikacja przedmiotu wyceny, konieczność inwentaryzacji.

4. Oględziny środków technicznych w celu oceny stanu technicznego.

5. Analiza rynków: pierwotnego i wtórnego.

6. Katalogowe notowania bazowych wartości rynkowych.

7. Wycena w podejściu kosztowym i porównawczym różnymi metodami.

8. Różnica pomiędzy wartością dla kontynuacji działania i wartością likwidacyjną.

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych