KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Wyceny na potrzeby firm ubezpieczeniowych

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 09-02-2023

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 


A.   Typowe zagadnienia opiniowania i sporządzania oszacowań na potrzeby firm ubezpieczeniowych

1.    Identyfikacja przedmiotu opiniowania lub oszacowania,
2.    Oględziny środków lub megaukładów technicznych po szkodzie,
3.    Ustalenia dotyczące przyczyn szkody i skutki tych ustaleń,
4.    Kwalifikacja zakresu i rodzaju uszkodzeń ze wskazaniem zespołów, podzespołów i elementów do wymiany lub do naprawy,
5.    Ocena możliwości technicznych naprawy,
6.    Weryfikacja lub sporządzanie kosztorysu naprawy,
7.    Szacowanie wartości rynkowej środka lub megaukładu technicznego przed szkodą,
8.    Ocena uzasadnienia ekonomicznego naprawy w świetle warunków umowy ubezpieczeniowej i ewentualna wycena wartości pozostałości,
9.    Typowe trudności przy opiniowaniu i szacowaniu wartości na potrzeby firm ubezpieczeniowych.

B.   Przedstawienie przykładów praktycznych oszacowań na potrzeby firm ubezpieczeniowych. 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 9.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych