KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Oceny i wyceny maszyn na potrzeby procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 08-02-2024

Copyright by BOMIS® All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia - wkrótce.

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z uzgodnionymi przerwami. 

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych