KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Oceny i wyceny maszyn na potrzeby procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 08-02-2024

Copyright by BOMIS® All rights reserved.

Szkolenie prowadzą

dr Krzysztof Czerkas - licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny –  nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. Jest autorem poradników: "Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi", Gdańsk 2017, "Project Finance w polskiej praktyce zastosowanie w działalności deweloperskiej", Warszawa 2002 oraz "Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw", Gdańsk 2017. Jest także współautorem książki z B. Teisseyre: "Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych", Gdańsk 2016. Posiada doświadczenie w bankowości jako zastępca dyrektora Departamentu Trudnych Kredytów oraz Departamentu Restrukturyzacji w PBK S.A.; jako dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych i Departamentu Ryzyka Kredytowego w BRE Hipoteczny S.A. oraz w Skarbiec TFI S.A , gdzie zarządzał funduszami nieruchomościowymi , funduszami sekurytyzacyjnymi (aktywa w postaci należności nieregularnych) oraz był dyrektorem finansowym.  

Piotr Jasnowski - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych; rzeczoznawca majątkowy z doświadczeniem w szacowaniu aktywów materialnych przedsiębiorstw.  

Mateusz Andrzejak -licencjonowany rzeczoznawca BOMIS®, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o kierunku Energetyka ze Źródeł Odnawialnych i Coventry University (UK) o kierunku Engineering and Computing oraz studiów podyplomowych MBA Executive; ukończył kursy audytora wewnętrznego wg ISO 9001; ISO/TS 16949 (aktualnie IATF 16949) oraz VDA 6.3; Członek Komisji Egzaminacyjnej  Fundacji BOMIS. 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z uzgodnionymi przerwami. 

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych