KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 22-02-2023

Przyznanie dyplomów uczestnikom. 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych