KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych - etap elementarny

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 22-09-2022

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 

1. Zaktualizowany Standard Wyceny Wartości Środków i Megaukładów Technicznych

1.1. Przedmiot wyceny

1.2. Cel i przeznaczenie wyceny

1.3. Rodzaje szacowanych wartości

1.4. Podejścia stosowane w wycenie

1.5. Metody szacowania w podejściu kosztowym

1.6. Metody szacowania w podejściu porównawczym

1.7. Metody szacowania w podejściu mieszanym

2. Zakres analizy niezbędny w procesie szacowania wartości

2.1. Inwentaryzacja i identyfikacja

2.2. Opis istoty działania, konstrukcji i/lub budowy

2.3. Dane nominalne

2.4. Ocena stanu technicznego i miary zużycia

2.5. Naprawy przeprowadzone i konieczne

2.6. Przebieg eksploatacji w okresie „życia”

2.7. Wiek chronologiczny, efektywny i spodziewany, pozostały do dyspozycji

2.8. Informacje o rynku pierwotnym i wtórnym

3. Klauzule i zastrzeżenia

4. Zawartość raportu z wyceny

5. Komentarz do Standardu

6. Analiza wycen wartości rynkowych wykonanych z zastosowaniem podejścia kosztowego i porównawczego na przykładach praktycznych

Organizacja szkolenia online
Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 - 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Sesje video z wykładowcą:

I sesja video: 9.50 - 11.00 [w tym od 9.50 -10.00 ustalenia techniczne]

II sesja video: 12.00 - 13.00 

III sesja video: 14.00 - 15.00

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych