KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych - etap II

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 20-10-2022

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia

1. Inwentaryzacja i identyfikacja środków i megaukładów technicznych; makro- i mikroidentyfikacja; dane identyfikacyjne, parametry nominalne, atrybuty.

2. Rynek maszyn używanych; rodzaje i dostęp do źródeł; katalogi wartości bazowych.

3. Przetargi: cechy, rodzaje, wyniki.

4. Okresy „życia” środków i megaukładów technicznych; okres „życia” fizycznego; okres „życia” ekonomicznego; przebiegi zmian wartości w okresach „życia”.

5. Przykłady wycen z wykorzystaniem metod podejścia kosztowego i porównawczego.

6. Jak nie wyceniać maszyn i urządzeń; podstawowe błędy w wycenach (tzw. „zużycie moralne”, „współczynnik nowoczesności”, „współczynnik ekspercki”, „współczynnik urynkowienia”).

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 - 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Sesje video z wykładowcą:

I sesja video: 9.50 - 11.00 [w tym od 9.50 -10.00 ustalenia techniczne]

II sesja video: 12.00 - 13.00 

III sesja video: 14.00 - 15.00

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych