KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Zgłoszenie wstępne na edycję 2024/2025

Zgłaszam wstępnie chęć uczestnictwa w kursie BOMIS – Wycena wartości środków i megaukładów technicznych realizowanym w roku szkoleniowym 2024/2025

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

* Ważne: wszystkie pola formularza muszą być wypełnione.
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych