KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Edycja 2024/2025 

Kurs BOMIS® to przygoda intelektualna, której przeżycie zapewniają najwybitniejsi w swej dziedzinie wykładowcy i praktycy wycen.

Wykładowcy: licencjonowani rzeczoznawcy BOMIS® oraz menadżerowie banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych.
 
Forma zajęć: warsztaty, wykłady, praca własna, konsultacje indywidualne – live online.
 
Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom ukończenia kursu lub egzamin i uzyskanie uprawnień rzeczoznawczych.
 
BOMIS® jako jedyna firma szkoleniowo - doradcza w Polsce od ponad 20 lat kształci kompleksowo w  zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych. Umożliwia uczestnikom szkoleń potwierdzenie kompetencji poprzez egzamin i uzyskanie uprawnień rzeczoznawczych w zakresie wyceny maszyn. 
Uprawnienia BOMIS® są najczęściej wymaganą kwalifikacją rzeczoznawczą przez instytucje publiczne i przedsiębiorstwa zlecające wyceny.  

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych

Program kursu - Edycja 2024/2025

ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU

ETAP II – EGZAMIN NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE

Wykładowcy

 • śp. dr inż. Tadeusz Klimek

  śp. dr inż. Tadeusz Klimek

 • Mateusz Andrzejak

  Mateusz Andrzejak

 • Rafał Jabłoński

  Rafał Jabłoński

 • Wojciech Gruchoła

  Wojciech Gruchoła

 • Aleksander Sosnowski

  Aleksander Sosnowski

 • Marzena Raźniewska-Półkoszek

  Marzena Raźniewska-Półkoszek

 • dr hab.inż Maciej Dyzia

  dr hab.inż Maciej Dyzia

 • Andrzej Półkoszek

  Andrzej Półkoszek

śp. dr inż. Tadeusz Klimek

Autor Standardu BOMIS-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA; absolwent Politechniki Krakowskiej; wykładowca i egzaminator w BOMIS-ie przez ponad 20 lat; mentor kolejnych pokoleń absolwentów kursu BOMIS-u. Odszedł do wieczności 21 kwietnia 2023 r.  

Mateusz Andrzejak

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o kierunku Energetyka ze Źródeł Odnawialnych i Coventry University (UK) o kierunku Engineering and Computing i Coventry University oraz kursu  MBA Executive; ukończył kursy audytora wewnętrznego wg ISO 9001; ISO/TS 16949:2009 oraz VDA 6.3; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS. 

Rafał Jabłoński

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2012 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]; specjalizuje się w ocenie zgodność środków technicznych z dyrektywami i oznakowaniem CE; posiada uprawnienia SEP z zakresu dozoru D1 nr D1/671/3560/16  i eksploatacji E1 nr E1/671/3559/16 w zakresie obsługi, remontów, konserwacji, montażu oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV, urządzeń elektrotermicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.

Wojciech Gruchoła

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA Executive, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2017; inżynier mechanik o  specjalizacji - inżynieria biomedyczna, specjalista w zakresie inwestycji z udziałem aparatury i urządzeń medycznych, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą aparatury medycznej i laboratoryjnej, w tym wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej: MR, TK, RTG, USG, Angiografii itd. oraz ponad 8 letnie doświadczenie w zarządzania zakupami aparatury medycznej i laboratoryjnej dla Siemens Healthcare oraz dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS ds. wyceny wartości środków technicznych, specjalizujący się w zakresie wyceny aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności.  

Aleksander Sosnowski

Pracownik Biura Zarządzania Zabezpieczeniami Banku Handlowego w Warszawie S.A., gdzie zajmuje się wyceną zabezpieczeń; absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (Wydział Geodezji), Akademii Rolniczej w Krakowie (studia podyplomowe z wyceny nieruchomości), rzeczoznawca majątkowy od 1995 roku, uprawniony geodeta od 1993 roku; absolwent kursu BOMIS-u z uprawnieniami BOMIS-u od 2020 roku.

Marzena Raźniewska-Półkoszek

Prezes Fundacji BOMIS – organizacji rzeczoznawczej oraz dyrektor zarządzający BOMIS firmy szkoleniowo - doradczej; mediator stały w sporach gospodarczych i pracowniczych Sądów Okręgowych w Poznaniu, Koninie i Słupsku; absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studiów MBA Executive Nottingham Business School oraz studiów polonistyczno - pedagogicznych na UAM w Poznaniu; od ponad 20 lat kieruje  BOMIS-em. 

dr hab.inż Maciej Dyzia

Absolwent Politechniki Śląskiej, twórca spółki spin-off InnoMAT, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Andrzej Półkoszek

Andrzej Półkoszek  - konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Ostatnia publikacja w Rzeczpospolitej: 17.08.2021 r. pt. Czy wynalazek ma wartość rynkową?

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych
.